روحانی: محدودیت‌های شدید مربوط به کرونا از اول آذر در سراسر ایران اجرا می‌شود

حسن روحانی، رئیس‌ جمهور ایران، روز شنبه خبر داد که محدودیت‌های شدید اجتماعی و بهداشتی مرتبط با همه‌گیری کرونا از اول آذرماه در کل کشور اجرا می‌شود.

حسن روحانی، رئیس‌ جمهور ایران، روز شنبه خبر داد که محدودیت‌های شدید اجتماعی و بهداشتی مرتبط با همه‌گیری کرونا از اول آذرماه در کل کشور اجرا می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW