روحانی: برای شناسایی و مجازات افرادی که ماسک نمی‌زنند ‌برنامه ویژه داریم

رئيس ‌جمهور ایران روز شنبه از طراحی یک برنامه ویژه برای شناسایی و مجازات افرادی خبر داد که در خیابان و پیاده‌رو ماسک نمی‌زنند.

رئيس ‌جمهور ایران روز شنبه از طراحی یک برنامه ویژه برای شناسایی و مجازات افرادی خبر داد که در خیابان و پیاده‌رو ماسک نمی‌زنند.