روایت «پدر ژنتیک ایران» از آدم‌ربایی: «لباس‌شخصی‌ها گفتند چرا مطیع نیستم»

داریوش فرهود که از او به عنوان «پدر علم ژنتیک ایران» نام برده می‌شود اعلام کرد در بازداشت و بازجویی اخیرش به او گفته‌اند که چرا «در مقابل تصمیمات مملكتی مطیع محض» نیست.

داریوش فرهود که از او به عنوان «پدر علم ژنتیک ایران» نام برده می‌شود اعلام کرد در بازداشت و بازجویی اخیرش به او گفته‌اند که چرا «در مقابل تصمیمات مملكتی مطیع محض» نیست.

Radio Eram

FREE
VIEW