بازداشت‌شدگان آبان؛ پنج سال زندان برای جوانی که در آسایشگاه روانی بستری بوده است

مادر سیامک مقیمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ می‌گوید فرزندش در حالی به پنج سال زندان محکوم شده و یک سال در زندان سپری کرده که پیش از بازداشت در آسایشگاه روانی بستری بوده است.

مادر سیامک مقیمی از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ می‌گوید فرزندش در حالی به پنج سال زندان محکوم شده و یک سال در زندان سپری کرده که پیش از بازداشت در آسایشگاه روانی بستری بوده است.

Radio Eram

FREE
VIEW