روابط فرهنگی ایران و تاجیکستان منحصر به هفته‌های فرهنگی نیست/ تصمیمات جدید در راه است

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با اشاره به تعاملات خوب و رو به گسترش ایران و تاجیکستان و برگزاری هفته‌های فرهنگی دو کشور در مدت زمان کمتر از یکماه گذشته، تاکیدکرد: روابط فرهنگی ما منحصر به برگزاری هفته‌های فرهنگی نیست و بدون تردید تصمیمات جدید و خوبی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان با اشاره به تعاملات خوب و رو به گسترش ایران و تاجیکستان و برگزاری هفته‌های فرهنگی دو کشور در مدت زمان کمتر از یکماه گذشته، تاکیدکرد: روابط فرهنگی ما منحصر به برگزاری هفته‌های فرهنگی نیست و بدون تردید تصمیمات جدید و خوبی را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.

Radio Eram

FREE
VIEW