رهبر اخوان‌المسلمین مصر به حبس ابد محکوم شد

رهبر اخوان‌المسلمین مصر به حبس ابد محکوم شد محمد بدیع، رهبر گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین روزنامه الاهرام مصر گزارش داده است که دادگاه جرائم سنگین این کشور محمد بدیع رهبر گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد. به غیر از وی، روز شنبه ۱۱ عضو اخوان‌المسلمین نیز به حبس ابد محکوم شدند. این افراد متهم به اقدامات خشونت‌آمیز، حمله به مرکز پلیس، به آتش کشیدن آن و قتل در ماه اوت ۲۰۱۳ هستند. افراد یاد شده متهم به قتل ۵ نفر، تلاش برای قتل ۷۰ نفر دیگر، تخریب اموال عمومی، سرقت تسلیحات، خشونت و تلاش برای به هرج و مرج کشاندن کشور هستند. این افراد می‌توانند علیه حکم حبس ابد از دادگاه عالی کشور درخواست تجدیدنظر کنند. بر اساس قوانین مصر، حبس ابد معادل تحمل ۲۵ سال زندان است. در پی سقوط دولت حسنی مبارک، گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در کشور قدرت گرفت و محمد مرسی از اعضای ارشد این گروه در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری مصر رسید، اما با اوج گیری اعتراضات داخلی، در نیمه سال ۲۰۱۳ ارتش مصر علیه مرسی کودتا کرد و وی بازداشت شد. آقای مرسی در سال ۲۰۱۵ با اتهاماتی از قبیل حمله نیروهای اخوان‌المسلمین..

رهبر اخوان‌المسلمین مصر به حبس ابد محکوم شد

محمد بدیع، رهبر گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین
محمد بدیع، رهبر گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین

روزنامه الاهرام مصر گزارش داده است که دادگاه جرائم سنگین این کشور محمد بدیع رهبر گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین را به حبس ابد محکوم کرد.

به غیر از وی، روز شنبه ۱۱ عضو اخوان‌المسلمین نیز به حبس ابد محکوم شدند.

این افراد متهم به اقدامات خشونت‌آمیز، حمله به مرکز پلیس، به آتش کشیدن آن و قتل در ماه اوت ۲۰۱۳ هستند.

افراد یاد شده متهم به قتل ۵ نفر، تلاش برای قتل ۷۰ نفر دیگر، تخریب اموال عمومی، سرقت تسلیحات، خشونت و تلاش برای به هرج و مرج کشاندن کشور هستند.

این افراد می‌توانند علیه حکم حبس ابد از دادگاه عالی کشور درخواست تجدیدنظر کنند.

بر اساس قوانین مصر، حبس ابد معادل تحمل ۲۵ سال زندان است.

در پی سقوط دولت حسنی مبارک، گروه اسلامگرای اخوان‌المسلمین در کشور قدرت گرفت و محمد مرسی از اعضای ارشد این گروه در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری مصر رسید، اما با اوج گیری اعتراضات داخلی، در نیمه سال ۲۰۱۳ ارتش مصر علیه مرسی کودتا کرد و وی بازداشت شد.

آقای مرسی در سال ۲۰۱۵ با اتهاماتی از قبیل حمله نیروهای اخوان‌المسلمین به زندانی در قاهره در سال ۲۰۱۱ که منجر به فرار هزاران زندانی شد، همچنین تحریک نیروهای امنیتی به خشونت و جاسوسی برای کشورهای خارجی به اعدام محکوم شد.

وی در سال ۲۰۱۹ و در صحن دادگاه از حال رفت و در بیمارستان درگذشت.