رقص ماه کامل در طول یک سال را تماشا کنید

اندرو مک کارتی عکاس نجومی، به مدت یک سال تصاویری از ماه کامل ثبت کرده‌ است و به لطف تلاش‌های او می‌توان رقص ماه کامل در طول یک سال را در یک تایم‌لپس کوتاه خیره کننده تماشا کرد.

اندرو مک کارتی عکاس نجومی، به مدت یک سال تصاویری از ماه کامل ثبت کرده‌ است و به لطف تلاش‌های او می‌توان رقص ماه کامل در طول یک سال را در یک تایم‌لپس کوتاه خیره کننده تماشا کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW