رقابت ۱۱۰ هنرمند در چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

تهران- ایرنا- دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ۱۱۰ هنرمند را به عرصه رقابت رساند.

تهران- ایرنا- دبیر اجرایی چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گفت: چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران ۱۱۰ هنرمند را به عرصه رقابت رساند.

Radio Eram

FREE
VIEW