رقابت چین و ناسا برای رسیدن زودتر به ماه!

آمریکا تنها کشوری نیست که رویای فرستادن دوباره انسان‌ها به ماه را در سر می‌پروراند چرا که چین نیز اخیرا و با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه فضا داشته است اکنون قدرت خود در این عرصه را بیش از پبش احساس می‌کند و قصد دارد در این حوزه با ابرقدرت‌هایی همچون ناسا به رقابت بپردازد.

آمریکا تنها کشوری نیست که رویای فرستادن دوباره انسان‌ها به ماه را در سر می‌پروراند چرا که چین نیز اخیرا و با وجود پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه فضا داشته است اکنون قدرت خود در این عرصه را بیش از پبش احساس می‌کند و قصد دارد در این حوزه با ابرقدرت‌هایی همچون ناسا به رقابت بپردازد.

Radio Eram

FREE
VIEW