رفع درد شانه به روشی جدید

دانشمندان دانشگاه هاروارد در مطالعه اخیر خود روشی را برای بازیابی تاندون‌ها و عضلات آسیب‌دیده ابداع کردند.

دانشمندان دانشگاه هاروارد در مطالعه اخیر خود روشی را برای بازیابی تاندون‌ها و عضلات آسیب‌دیده ابداع کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW