رفتاری عجیب و کمتر دیده شده از میمون پوزه‌دار

ویدئوی ثبت‌شده از یک میمون پوزه‌دار نشان می‌دهد که این حیوان می‌تواند انگشت بلند سه اینچی(۷.۶ سانتی‌متر) خود را تا انتهای بینی فرو ببرد بطوریکه تصاویر سی‌تی اسکن نشان می‌دهد تا پشت گلویش می‌رسد.

ویدئوی ثبت‌شده از یک میمون پوزه‌دار نشان می‌دهد که این حیوان می‌تواند انگشت بلند سه اینچی(۷.۶ سانتی‌متر) خود را تا انتهای بینی فرو ببرد بطوریکه تصاویر سی‌تی اسکن نشان می‌دهد تا پشت گلویش می‌رسد.

Radio Eram

FREE
VIEW