رضا مستوفی‌فرد به خاک سپرده شد

تهران-ایرنا- رضا مستوفی‌فرد، باستان‌شناس پیشکسوت، در آرامگاه خانوادگی‌اش در امام‌زاده ینگه امام هشتگرد به خاک سپرده شد.

تهران-ایرنا- رضا مستوفی‌فرد، باستان‌شناس پیشکسوت، در آرامگاه خانوادگی‌اش در امام‌زاده ینگه امام هشتگرد به خاک سپرده شد.

Radio Eram

FREE
VIEW