رضاشاه؛ گماشتهٔ انگلستان یا معمار ایران امروز؟

گفت‌وگوی تفصیلی با عباس میلانی در صدمین سالگرد کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ دربارهٔ رضا شاه که یکی از عجیب‌ترین مسیرهای تاریخ ایران را در ذهن و خاطر ایرانیان معاصر پیموده است.

گفت‌وگوی تفصیلی با عباس میلانی در صدمین سالگرد کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ دربارهٔ رضا شاه که یکی از عجیب‌ترین مسیرهای تاریخ ایران را در ذهن و خاطر ایرانیان معاصر پیموده است.