رصد ۲ سیاره مشابه زمین که شاید قابل سکونت باشند

گروهی از پژوهشگران حوزه ستاره‌شناسی، دو سیاره مشابه زمین رصد کرده‌اند که شاید بتوانند از حیات پشتیبانی کنند.

گروهی از پژوهشگران حوزه ستاره‌شناسی، دو سیاره مشابه زمین رصد کرده‌اند که شاید بتوانند از حیات پشتیبانی کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW