رصد یک نور مارپیچی عجیب در آسمان هاوایی

این نور عجیب که ستاره‌شناسان آن را بوسیله تلسکوپ ژاپنی سوبارو(Subaru) در ماونا کیا(Mauna Kea) هاوایی رویت کردند متعلق به بیگانگان یا آتش‌بازی خارج از برنامه نبوده است بلکه از یک موشک شرکت فضایی اسپیس‌ایکس نشات گرفته است.

این نور عجیب که ستاره‌شناسان آن را بوسیله تلسکوپ ژاپنی سوبارو(Subaru) در ماونا کیا(Mauna Kea) هاوایی رویت کردند متعلق به بیگانگان یا آتش‌بازی خارج از برنامه نبوده است بلکه از یک موشک شرکت فضایی اسپیس‌ایکس نشات گرفته است.

Radio Eram

FREE
VIEW