رصد نخستین ستاره دوقلو با مرگ ترقه‌ای!

ستاره شناسان اولین ستاره دوگانه را شناسایی کرده‌اند که یک پایان اصطلاحا ترقه‌ای را تجربه کرده‌اند و در نهایت به سمت رقم زدن رویداد نادر دیگری به نام انفجار گران‌نواختری می‌روند.

ستاره شناسان اولین ستاره دوگانه را شناسایی کرده‌اند که یک پایان اصطلاحا ترقه‌ای را تجربه کرده‌اند و در نهایت به سمت رقم زدن رویداد نادر دیگری به نام انفجار گران‌نواختری می‌روند.

Radio Eram

FREE
VIEW