«رصد فرهنگی» سینما، موسیقی و مطبوعات ایران، جامه کتاب پوشید

تهران- ایرنا- مجموعه‌کتاب‌های «گزارش رصد فرهنگی» در قالب پنج جلد درباره موضوعات سینمای ایران، رسانه‌های اجتماعی، نقش فرهنگ و هنر در کاهش آسیب‌های اجتماعی، موسیقی و مطبوعات به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

تهران- ایرنا- مجموعه‌کتاب‌های «گزارش رصد فرهنگی» در قالب پنج جلد درباره موضوعات سینمای ایران، رسانه‌های اجتماعی، نقش فرهنگ و هنر در کاهش آسیب‌های اجتماعی، موسیقی و مطبوعات به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شد.

Radio Eram

FREE
VIEW