رصد سیارک عجیبی که طول آن ۳ برابر عرض آن است

ناسا به تازگی یک سیارک عجیب و غریب را رصد کرده است که طول آن سه برابر عرض آن است.

ناسا به تازگی یک سیارک عجیب و غریب را رصد کرده است که طول آن سه برابر عرض آن است.

Radio Eram

FREE
VIEW