رشد ۵۰ درصدی هزینه کارت خدمات درمانی ورزشکاران

رشد ۵۰ درصدی هزینه کارت خدمات درمانی ورزشکاران تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی پس از ۱.۵ سال از ۲۰ به ۳۰ هزارتومان افزایش یافت تا رشد ۵۰ درصدی را تجربه کند. به گزارش ایسنا، بخش درمان فدراسیون پزشکی ورزشی شامل درمانگاه تخصصی مرکزی فدراسیون، درمانگاه‌های غیر متمرکز در ورزشگاه‌ها، باشگاه‌ها و استان‌های مختلف کشور است و کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی و تندرشتی جامعه ورزش و در راستای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به ورزشکاران در سال ۱۳۶۹ تأسیس گردید و هر ساله ورزشکاران با عضویت در این کمیته و دریافت کارت عضویت از خدمات آن بهره مند می‌شوند. تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال‌های ۹۵، ۹۶، ۹۷ برای متقاضیان ۱۵ هزار تومان بود و در سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ معادل ۲۰ هزار تومان دریافت شد و با تصویب مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی از این پس معادل ۳۰ هزار تومان خواهد بود. بنابر تصویب مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی قرار بر این شد تا درعین حال تعرفه‌های خدمات درمانی نیز ۵۰ درصد افزایش یابد. با این مصوبه ورزشکاران ا..

رشد ۵۰ درصدی هزینه کارت خدمات درمانی ورزشکاران

رشد ۵۰ درصدی هزینه کارت خدمات درمانی ورزشکاران

تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی پس از ۱.۵ سال از ۲۰ به ۳۰ هزارتومان افزایش یافت تا رشد ۵۰ درصدی را تجربه کند.

به گزارش ایسنا، بخش درمان فدراسیون پزشکی ورزشی شامل درمانگاه تخصصی مرکزی فدراسیون، درمانگاه‌های غیر متمرکز در ورزشگاه‌ها، باشگاه‌ها و استان‌های مختلف کشور است و کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی با هدف حفظ و ارتقاء سلامتی و تندرشتی جامعه ورزش و در راستای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به ورزشکاران در سال ۱۳۶۹ تأسیس گردید و هر ساله ورزشکاران با عضویت در این کمیته و دریافت کارت عضویت از خدمات آن بهره مند می‌شوند.

تعرفه عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی در سال‌های ۹۵، ۹۶، ۹۷ برای متقاضیان ۱۵ هزار تومان بود و در سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹ معادل ۲۰ هزار تومان دریافت شد و با تصویب مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی از این پس معادل ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

بنابر تصویب مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی قرار بر این شد تا درعین حال تعرفه‌های خدمات درمانی نیز ۵۰ درصد افزایش یابد.

با این مصوبه ورزشکاران از این پس با پرداخت ۳۰ هزارتومان به مدت یک سال می‌توانند از خدمات تخصصی فدراسیون پزشکی ورزشی بهره‌مند شوند.

ویژگی‌های کارت خدمات درمانی ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی

از جمله ویژگی‌های کارت خدمات درمانی ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی شامل برخورداری از امکانات تشخیصی و درمانی هیأت‌های پزشکی ورزشی استان ها و نیز فدراسیون پزشکی ورزشی با تخفیف ویژه، برخورداری از امکانات بستری و اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی در بیمارستان‌های طرف قرارداد فدراسیون پزشکی ورزشی عمدتا به صورت رایگان، از دیگر ویژگی‌های دریافت هزینه درمان در صورت هزینه کرد، حداقل یک برابر و حداکثر پنج برابر تعرفه دولتی است.

از دیگر ویژگی‌های کارت خدمات درمانی دریافت هزینه اقدامات پاراکلینیکی، داور و وسایل حداقل ۲۵ درصد و حداکثر ۵۰ درصد مبلغ هزینه کرد، دریافت غرامت نقص عضو در صورت بروز نقص عضو دائم بدنبال حادثه ورزشی، دریافت غرامت فوت ناشی از حادثه ورزشی است و در عین حال ورزشکارانی که در فروردین در سال به عضویت در می‌آیند در صورت دارا بودن عضویت سال گذشته از حداکثر تعهدات بهره‌مند می‌شوند.

نحوه استفاده از خدمات کمیته خدمات درمانی

در آسیب‌های اورژانسی اقدامات درمانی با هزینه کرد شخصی صورت گرفته سپس باید جهت دریافت هزینه درمان به هیأت پزشکی ورزشی استان مراجعه کرد، همچنین در آسیب‌های غیر اورژانسی پس از تهیه و تأیید فرم گزارش حادثه ورزشی با مهر و امضاء باشگاه جهت ادامه درمان به هیأت پزشکی ورزشی استان مراجعه شود.

این درحالی است که خدمات و تعهدات کمیته فقط مختص آسیب های ورزشی است و آسیب‌های قدیمی و مزمن و یا قبل از تاریخ شروع عضویت مشمول تعهدات کمیته خدمات درمانی نمی‌شود، همچنین هزینه فیزیوتراپی، ویزیت متخصصین، دندانپزشکی و وسایل مصرفی شامل سقف پرداخت و تاریخ پایان اعتبار کارت تا سال بعد هاون تاریخ است.

انتهای پیام