رسانه نزدیک به سپاه: ارسال پیامک «تذکر حجاب» به مالکان خودروها از سر گرفته شد

یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران روز ۱۱ دی از آغاز دور تازه ارسال پیامک‌‌های موسوم به «تذکر کشف حجاب» به مالکان خودروهایی خبر داد که سرنشینان آن، حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند.

یک رسانه نزدیک به سپاه پاسداران روز ۱۱ دی از آغاز دور تازه ارسال پیامک‌‌های موسوم به «تذکر کشف حجاب» به مالکان خودروهایی خبر داد که سرنشینان آن، حجاب اجباری را رعایت نکرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW