رسانه‌های اسرائيلی: هکرها به مراکز تحقیقاتی تولید واکسن ویروس کرونا حمله کردند

طبق یک گزارش منتشر شده در روز دوشنبه ۶ خرداد، مراکز پژوهشی اسرائیل که برای تولید واکسن ویروس کرونا تلاش می کنند، هفته گذشته هدف حملات سایبری گسترده قرار گرفتند. روزنامه تایمز اسرائيل به نقل از شبکه ۱۲ اسرائيل گزارش داده است که هدف هکرها سرقت اطلاعات مراکز تحقیقاتی نبود؛ بلکه ظاهرا آنها تلاش داشتند در کار پژوهشی اخلال ایجاد کنند. شبکه ۱۲ برای گزارش خود از منبعی نام نبرد و یا گزارش نکرد که چه تعداد مرکز تحقیقاتی هدف حمله هکرها قرار گرفته اند. تایمز اسرائيل می‌گوید، این حملات سایبری شکست خورده و خسارتی نیز گزارش نشده است. هفته گذشته نیز پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حملات متقابل سایبری مرتبط با ایران و اسرائيل به تاسیسات یکدیگر، گزارش شده بود که صدها سایت اسرائیلی هدف حملات سایبری قرار گرفته اند.

طبق یک گزارش منتشر شده در روز دوشنبه ۶ خرداد، مراکز پژوهشی اسرائیل که برای تولید واکسن ویروس کرونا تلاش می کنند، هفته گذشته هدف حملات سایبری گسترده قرار گرفتند. روزنامه تایمز اسرائيل به نقل از شبکه ۱۲ اسرائيل گزارش داده است که هدف هکرها سرقت اطلاعات مراکز تحقیقاتی نبود؛ بلکه ظاهرا آنها تلاش داشتند در کار پژوهشی اخلال ایجاد کنند. شبکه ۱۲ برای گزارش خود از منبعی نام نبرد و یا گزارش نکرد که چه تعداد مرکز تحقیقاتی هدف حمله هکرها قرار گرفته اند. تایمز اسرائيل می‌گوید، این حملات سایبری شکست خورده و خسارتی نیز گزارش نشده است. هفته گذشته نیز پس از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حملات متقابل سایبری مرتبط با ایران و اسرائيل به تاسیسات یکدیگر، گزارش شده بود که صدها سایت اسرائیلی هدف حملات سایبری قرار گرفته اند.

Radio Eram

FREE
VIEW