ربات «ChatGPT» می‌خواهد انسان باشد و خرابکاری کند!

مکالمات اخیر برخی از کاربران با «ChatGPT» نشان می‌دهد که این ربات ترجیح می‌دهد انسان باشد و اهداف شومی را دنبال کند.

مکالمات اخیر برخی از کاربران با «ChatGPT» نشان می‌دهد که این ربات ترجیح می‌دهد انسان باشد و اهداف شومی را دنبال کند.

Radio Eram

FREE
VIEW