ربات قاصدک که از نور و باد انرژی می‌گیرد

یک ربات کوچک که با الهام از قاصدک ساخته شده است، از نور و باد انرژی می‌گیرد تا در هوا پرواز کند.

یک ربات کوچک که با الهام از قاصدک ساخته شده است، از نور و باد انرژی می‌گیرد تا در هوا پرواز کند.

Radio Eram

FREE
VIEW