ربات جدید مایکروسافت هر صدایی را تقلید می‌کند

ربات هوش مصنوعی جدید تبدیل متن به صدای شرکت مایکروسافت موسوم به VALL-E تنها با ۳ ثانیه گوش سپردن به صدای شخص می‌تواند آن را به خوبی تقلید کند و حتی می‌تواند احساسات گوینده را نیز حفظ کند.

ربات هوش مصنوعی جدید تبدیل متن به صدای شرکت مایکروسافت موسوم به VALL-E تنها با ۳ ثانیه گوش سپردن به صدای شخص می‌تواند آن را به خوبی تقلید کند و حتی می‌تواند احساسات گوینده را نیز حفظ کند.

Radio Eram

FREE
VIEW