ربات “بوستون داینامیکز” در چرنوبیل

ربات "بوستون داینامیکز" در چرنوبیل پژوهشگران انگلیسی طی یک آزمایش، ربات شرکت "بوستون داینامیکز" را در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به کار گرفتند. به گزارش ایسنا و به نقل از فیوچریسم، گروهی از مهندسان "دانشگاه بریستول"(University of Bristol) انگلستان به نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل رفتند تا ربات چهارپای شرکت آمریکایی "بوستون داینامیکز"(Boston Dynamics) را در آنجا آزمایش کنند. این ربات چهارپا موسوم به "اسپات"(Spot) می‌تواند به تنهایی به بازرسی در محیط اطراف بپردازد و در محیط‌هایی مانند نیروگاه هسته‌ای که شرایط دشواری در آنها وجود دارد، مسیر خود را پیدا کند. اسپات طی این آزمایش به بازرسی در محیط اطراف پرداخت تا سطح تشعشع را بررسی کند و یک نقشه سه‌بعدی از نحوه انتشار آن ارائه دهد. پژوهشگران در این بررسی، پهپادها و همچنین حسگرها و اسکنرهای قابل کنترل از راه دور را نیز آزمایش کردند. انتهای پیام

ربات "بوستون داینامیکز" در چرنوبیل

ربات "بوستون داینامیکز" در چرنوبیل

پژوهشگران انگلیسی طی یک آزمایش، ربات شرکت "بوستون داینامیکز" را در نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل به کار گرفتند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیوچریسم، گروهی از مهندسان "دانشگاه بریستول"(University of Bristol) انگلستان به نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل رفتند تا ربات چهارپای شرکت آمریکایی "بوستون داینامیکز"(Boston Dynamics) را در آنجا آزمایش کنند.

این ربات چهارپا موسوم به "اسپات"(Spot) می‌تواند به تنهایی به بازرسی در محیط اطراف بپردازد و در محیط‌هایی مانند نیروگاه هسته‌ای که شرایط دشواری در آنها وجود دارد، مسیر خود را پیدا کند.

اسپات طی این آزمایش به بازرسی در محیط اطراف پرداخت تا سطح تشعشع را بررسی کند و یک نقشه سه‌بعدی از نحوه انتشار آن ارائه دهد.

پژوهشگران در این بررسی، پهپادها و همچنین حسگرها و اسکنرهای قابل کنترل از راه دور را نیز آزمایش کردند.

انتهای پیام