رباتی که می‌تواند در مواقع اضطراری به آتش نشانان کمک کند

ربات‌ها می‌توانند دستیاران ارزشمندی برای نیروهای امدادی باشند، زیرا می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا از راه دور در مناطقی که برای انسان غیرقابل دسترس هستند یا رفتن به انجا برای انسان خطرناک است، نظارت داشته یا مداخله کنند. آتش‌نشانانی که در حین ماموریت‌های خود در معرض خطر مجروح شدن هستند، بدون شک می‌توانند از کمک ربات‌های متحرک بهره‌مند شوند.

ربات‌ها می‌توانند دستیاران ارزشمندی برای نیروهای امدادی باشند، زیرا می‌توانند به آن‌ها کمک کنند تا از راه دور در مناطقی که برای انسان غیرقابل دسترس هستند یا رفتن به انجا برای انسان خطرناک است، نظارت داشته یا مداخله کنند. آتش‌نشانانی که در حین ماموریت‌های خود در معرض خطر مجروح شدن هستند، بدون شک می‌توانند از کمک ربات‌های متحرک بهره‌مند شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW