رباتی که مایع می‌شود و از قفس فرار می‌کند!

دانشمندان یک ربات انسان‌نما ساخته‌اند که می‌تواند برای فرار از قفس تغییر شکل داده و به مایع تبدیل شود.

دانشمندان یک ربات انسان‌نما ساخته‌اند که می‌تواند برای فرار از قفس تغییر شکل داده و به مایع تبدیل شود.

Radio Eram

FREE
VIEW