ربات‌ها متصدی پمپ بنزین

سیستم جدیدی در دانمارک توسعه یافته است که تمام فرآیند سوخت‌گیری خودرو را خودکار می‌کند و یک بازوی رباتیک اقدام به بنزین زدن برای مشتریان می‌کند.

سیستم جدیدی در دانمارک توسعه یافته است که تمام فرآیند سوخت‌گیری خودرو را خودکار می‌کند و یک بازوی رباتیک اقدام به بنزین زدن برای مشتریان می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW