ربات‌های قاتل در جنگ‌های آینده چگونه ظاهر خواهند شد؟

شاید در آینده ربات‌های قاتلی که امروزه در فیلم‌ها می‌بینیم بتوانند با یک پیشرفت سریع در هوش مصنوعی تبدیل به یک واقعیت شوند. محققان معتقدند که با توجه به سرمایه‌گذاری‌ هنگفت دولتی و بخش خصوصی در زمینه تولید ربات‌های هوشمند جنگی، باید وجه منفی عملکرد این تجهیزات کشنده را نیز در نظر گرفت.

شاید در آینده ربات‌های قاتلی که امروزه در فیلم‌ها می‌بینیم بتوانند با یک پیشرفت سریع در هوش مصنوعی تبدیل به یک واقعیت شوند. محققان معتقدند که با توجه به سرمایه‌گذاری‌ هنگفت دولتی و بخش خصوصی در زمینه تولید ربات‌های هوشمند جنگی، باید وجه منفی عملکرد این تجهیزات کشنده را نیز در نظر گرفت.

Radio Eram

FREE
VIEW