ربات‌های رستوران‌دار!

از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، ربات‌های گوناگونی جایگزین انسان‌ها در رستوران‌ها شده‌اند اما گویا این ربات‌ها قصد ندارند کار انسان‌ها را دوباره به آنها تحویل دهند.

از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، ربات‌های گوناگونی جایگزین انسان‌ها در رستوران‌ها شده‌اند اما گویا این ربات‌ها قصد ندارند کار انسان‌ها را دوباره به آنها تحویل دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW