راکت‌لب در ماموریت “اگه میتونی منو بگیر” ناکام ماند!

شرکت فضایی راکت‌لب(Rocket Lab) با موفقیت یک ماهواره سوئدی را به مدار زمین رساند، اما نتوانست طبق برنامه پیشران خود را بوسیله بالگرد در هوا بگیرد.

شرکت فضایی راکت‌لب(Rocket Lab) با موفقیت یک ماهواره سوئدی را به مدار زمین رساند، اما نتوانست طبق برنامه پیشران خود را بوسیله بالگرد در هوا بگیرد.

Radio Eram

FREE
VIEW