راهی که ممکن است به طاسی پایان دهد

دانشمندان دانشگاه ملی یوکوهاما ژاپن در جدیدترین پژوهش خود توانستند فولیکول‌های مو را در آزمایشگاه تولید کنند؛ آنها با این کار یک قدم به درمان طاسی نزدیک‌تر شدند.

دانشمندان دانشگاه ملی یوکوهاما ژاپن در جدیدترین پژوهش خود توانستند فولیکول‌های مو را در آزمایشگاه تولید کنند؛ آنها با این کار یک قدم به درمان طاسی نزدیک‌تر شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW