راهکار هوشمندانه دوبی برای دوچرخه‌سواران

دوبی اخیرا از طرحی خبر داده است که هدف آن ایجاد یک مسیر دوچرخه‌سواری با قابلیت کنترل آب و هوا به طول ۹۳ کیلومتر برای خنک نگه داشتن دوچرخه‌سواران است.

دوبی اخیرا از طرحی خبر داده است که هدف آن ایجاد یک مسیر دوچرخه‌سواری با قابلیت کنترل آب و هوا به طول ۹۳ کیلومتر برای خنک نگه داشتن دوچرخه‌سواران است.

Radio Eram

FREE
VIEW