راه‌حل دانشمند ایرانی برای نظارت بر سطح آب

پژوهشگران دانشگاه بن آلمان در پژوهش اخیرشان به رهبری دکتر "ماکان کارگر"، از ساخت حسگرهای محکم و ارزان قیمتی که از سیگنال‌های ماهواره‌ای برای نظارت بر سطح آب استفاده می‌کنند، خبر داده‌اند.

پژوهشگران دانشگاه بن آلمان در پژوهش اخیرشان به رهبری دکتر "ماکان کارگر"، از ساخت حسگرهای محکم و ارزان قیمتی که از سیگنال‌های ماهواره‌ای برای نظارت بر سطح آب استفاده می‌کنند، خبر داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW