راشفورد: هیچ کودکی در انگلیس نباید گرسنه بخوابد

راشفورد: هیچ کودکی در انگلیس نباید گرسنه بخوابد مهاجم تیم ملی فوتبال انگلیس درباره دریافت نشانه امپراتوری بریتانیا (MBE) و فعالیت های خیرخواهانه خود به صحبت پرداخت. به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، مارکوس راشفورد به سبب فعالیت های اجتماعی خود در رابطه با کودکان در کشورش نشانه امپراتوری بریتانیا (MBE) را به دست آورد. او در رابطه با دریافت این نشان گفت: من فوق العاده از این انتخاب سپاسگزارم. به عنوان یک جوان سیاه پوست هرگز فکر نمی کردم که این نشانه را دریافت کنم ، چه رسد به اینکه در ۲۲ سالگی آن را کسب کنم. این یک لحظه بسیار ویژه ای برای من و خانواده ام است، خصوصاً مادرم که واقعاً شایسته این جایزه است. او در ادامه صحبت های خود گفت: مبارزه برای محافظت از کودکان آسیب پذیر به پایان نرسیده است. اگر از این فرصت استفاده نمی کردم و نخست وزیر را ترغیب نمی کردم که از این کودکان با بسته های غذایی حمایت کند ، نسبت به جامعه و خانواده هایی که ملاقات میکردم و با آنها صحبت می کردم بی انصافی کرده بودم. تعطیلات ویروس کرونا در حال پایان است اما ما با افزایش بیکاری روبرو هستیم. این همان چیزی است که والد..

راشفورد: هیچ کودکی در انگلیس نباید گرسنه بخوابد

راشفورد: هیچ کودکی در انگلیس نباید گرسنه بخوابد

مهاجم تیم ملی فوتبال انگلیس درباره دریافت نشانه امپراتوری بریتانیا (MBE) و فعالیت های خیرخواهانه خود به صحبت پرداخت.

به گزارش ایسنا و به نقل از تایمز، مارکوس راشفورد به سبب فعالیت های اجتماعی خود در رابطه با کودکان در کشورش نشانه امپراتوری بریتانیا (MBE) را به دست آورد. او در رابطه با دریافت این نشان گفت: من فوق العاده از این انتخاب سپاسگزارم. به عنوان یک جوان سیاه پوست هرگز فکر نمی کردم که این نشانه را دریافت کنم ، چه رسد به اینکه در ۲۲ سالگی آن را کسب کنم. این یک لحظه بسیار ویژه ای برای من و خانواده ام است، خصوصاً مادرم که واقعاً شایسته این جایزه است.

او در ادامه صحبت های خود گفت: مبارزه برای محافظت از کودکان آسیب پذیر به پایان نرسیده است. اگر از این فرصت استفاده نمی کردم و نخست وزیر را ترغیب نمی کردم که از این کودکان با بسته های غذایی حمایت کند ، نسبت به جامعه و خانواده هایی که ملاقات میکردم و با آنها صحبت می کردم بی انصافی کرده بودم. تعطیلات ویروس کرونا در حال پایان است اما ما با افزایش بیکاری روبرو هستیم. این همان چیزی است که والدین میلیون ها کودک انگلیسی با آن روبرو هستند. هیچ کودکی در انگلیس نباید گرسنه بخوابد. همانطور که بارها گفته ام ، صرف نظر از شرایط ، کودک هرگز مقصر کمبود غذا نخواهد بود.

به یاد بیاورید که راشفورد ، به عنوان بخشی از یک کار خیرخواهانه ، از دولت انگلیس خواست که به دلیل شیوع همه گیر ویروس کرونا وعده های غذایی رایگان در مدارس برای کودکان خانواده های فقیر صادر کند. ابتدا درخواست راشفورد رد شد ولی با پافشاری او در نهایت دولت انگلیس این درخواست را قبول کرد تا راشفورد به چهره ای محبوب در انگلیس تبدیل شود و نشانه امپراتوری بریتانیا (MBE) را نیز دریافت کند.

انتهای پیام