راست و دروغ گزارش‌های داخلی از پرونده ضرب و شتم زن جوان

تلویزیون و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اقدام به پخش دو ویدئوی گفت‌وگو با زن جوانی ساکن آبادان کرده که ویدئوی ضرب و شتم او بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.

تلویزیون و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اقدام به پخش دو ویدئوی گفت‌وگو با زن جوانی ساکن آبادان کرده که ویدئوی ضرب و شتم او بازتاب منفی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.