راز نهفته پنهان در تصاویر تلسکوپ فضایی جیمزوب

محققان اخیرا اظهار کرده‌اند تصاویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب یک خوشه کهکشانی عظیم را نشان می‌دهد که نور را خم می‌کند.

محققان اخیرا اظهار کرده‌اند تصاویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب یک خوشه کهکشانی عظیم را نشان می‌دهد که نور را خم می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW