راز رگه‌های قرمز سطح قمر «اروپا» چیست؟

دانشمندان مدتهاست در مورد ترکیب رگه‌های قرمز رنگ سطح قمر اروپا که به اعتقاد آنها موادی «غیر زمینی» است، حدس و گمان می‌زنند.

دانشمندان مدتهاست در مورد ترکیب رگه‌های قرمز رنگ سطح قمر اروپا که به اعتقاد آنها موادی «غیر زمینی» است، حدس و گمان می‌زنند.

Radio Eram

FREE
VIEW