رادیو تلویزیون دولتی ترکیه یک کانال روسی به راه انداخت

سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، ت‌رت، یک پلت‌فرم روسی‌زبان به راه انداخت که در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال خواهد بود.

سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، ت‌رت، یک پلت‌فرم روسی‌زبان به راه انداخت که در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال خواهد بود.

Radio Eram

FREE
VIEW