رئیس ستاد مشترک ارتش چین بر اقدام نظامی احتمالی علیه تایوان تاکید کرد

ژنرال لی زوئوچنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش چین، گفته نیروهای آن کشور برای مقابله با آن‌چه این مقام چینی «توطئه جدایی‌طلبی» تایوان توصیف کرده، در صورت لزوم دست به اقدام خواهند زد.

ژنرال لی زوئوچنگ، رئیس ستاد مشترک ارتش چین، گفته نیروهای آن کشور برای مقابله با آن‌چه این مقام چینی «توطئه جدایی‌طلبی» تایوان توصیف کرده، در صورت لزوم دست به اقدام خواهند زد.

Radio Eram

FREE
VIEW