رئیس سابق بانک مرکزی اروپا: اتحادیه در آستانه تاریخ‌سازی است

ژان کلود تریشە، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا پیوستن کرواسی به منطقه یورو را تاریخ‌سازی توصیف می‌کند اما در عین حال هشدار می‌دهد کە اروپا به سیاست دفاعی منسجم نیاز دارد.رئیس سابق بانک مرکزی اروپا ورود کرواشی به منطقه یورو را یک "سیگنال مثبت" خواند. ژان کلود تریشه به خبرگزاری آلمان گفت، خرسند است که در دوران ریاست خود توانست شاهد پیوستن پنج کشور جدید به منطقه یورو باشد: «در ابتدا ١٢ بعدا ١٧ و امروز با ١٩ کشور عضو منطقه یورو هستیم و به زودی تعداد ما بیشتر می‌شود. اروپا در آستانه تاریخ‌سازی است.» کرواسی قرار است از ابتدای سال ٢٠٢٣ به ۱۹ عضو دیگر منطقه یورو بپیوندد و به عنوان بیستمین عضو، استفاده از واحد پولی یورو را آغاز ‌کند. این کشور امیدوار است که از این پس امنیت مالی بیشتری داشتە باشد و استانداردهای زندگی شهروندانش را بهبود بخشد. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید ارتباطات مالی نزدیک‌تر با دیگر اعضای منطقه یورو و برخورداری از مزایای بانک مرکزی اروپا نیز از جملە امکاناتی است کە پیوستن بە منطقه یورو برای کرواسی بە همراه خواهد داشت. ژان کلود تریشە یادآور شده که ورود به منطقه یورو مسئو..

ژان کلود تریشە، رئیس سابق بانک مرکزی اروپا پیوستن کرواسی به منطقه یورو را تاریخ‌سازی توصیف می‌کند اما در عین حال هشدار می‌دهد کە اروپا به سیاست دفاعی منسجم نیاز دارد.رئیس سابق بانک مرکزی اروپا ورود کرواشی به منطقه یورو را یک "سیگنال مثبت" خواند. ژان کلود تریشه به خبرگزاری آلمان گفت، خرسند است که در دوران ریاست خود توانست شاهد پیوستن پنج کشور جدید به منطقه یورو باشد: «در ابتدا ١٢ بعدا ١٧ و امروز با ١٩ کشور عضو منطقه یورو هستیم و به زودی تعداد ما بیشتر می‌شود. اروپا در آستانه تاریخ‌سازی است.» کرواسی قرار است از ابتدای سال ٢٠٢٣ به ۱۹ عضو دیگر منطقه یورو بپیوندد و به عنوان بیستمین عضو، استفاده از واحد پولی یورو را آغاز ‌کند. این کشور امیدوار است که از این پس امنیت مالی بیشتری داشتە باشد و استانداردهای زندگی شهروندانش را بهبود بخشد. دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید ارتباطات مالی نزدیک‌تر با دیگر اعضای منطقه یورو و برخورداری از مزایای بانک مرکزی اروپا نیز از جملە امکاناتی است کە پیوستن بە منطقه یورو برای کرواسی بە همراه خواهد داشت. ژان کلود تریشە یادآور شده که ورود به منطقه یورو مسئولیت بزرگی به دوش هر کاندیدا می‌گذارد: «این گام بسیار مهمی است که سرنوشت هر کشور و همه شهروندان را بدون توجه به حساسیت‌های سیاسی آنها رقم می‌زند.» این سیاست‌مدار فرانسوی کە در فاصله سال‌های ٢٠٠٣ تا ٢٠١١ رئیس بانک مرکزی اروپا بودە است، می‌گوید: «برای گسترش منطقه یورو و الحاق کشورها استانداردهایی وجود دارد اما من همیشه تاکید کرده‌ام که بعد از الحاق نیز این معیارها باید رعایت شوند». نیاز اروپا بە سیاست دفاعی جدید تریشە با اشارە بە اینکە اروپا باید سیاست دفاعی منسجم‌تری داشتە باشد، می‌گوید: «وحدت اتحادیه اروپا بسیار مهم است. این امر تنها مستلزم امر سیاسی در طولانی مدت نیست، بلکه اروپا باید برای دفاع از خود تلاش کند. این قارە نمی‌تواند برای همیشە متکی بە اتحاد نظامی با ایالات متحده آمریکا باشد». او ادامه می‌دهد: «در دنیای فردا قدرت‌‌های نوظهور نقش مهمی ایفا خواهند کرد، نه تنها چین، بلکه هند، اندونزی، برزیل و نیجریه. اتحادیه اروپا باید خود را به عنوان یکی از مهم‌ترین اتحادیەهای ژئواستراتژیک معرفی کند». به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید کرواسی بیستمین کشور عضو اتحادیه اروپا است که یورو را به عنوان پول ملی خود می‌پذیرد و بدین ترتیب تنها ۷ کشور دیگر عضو ناین اتحادیه باقی مانده‌اند که همچنان از پول ملی خود را استفاده می‌کنند؛ سوئد، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، مجارستان، لهستان و رومانی. بلغارستان و رومانی از جمله کشورهایی هستند کە امیدوارند در آینده بتوانند شروط لازم برای پیوستن به منطقه یورو را برآورده کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW