رئیس رادیو اروپای آزاد: دفن مخفیانه رضا حقیقت‌نژاد توسط ماموران سپاه اقدامی به شدت شنیع است

رئیس رادیو اروپای آزاد: دفن مخفیانه رضا حقیقت‌نژاد توسط ماموران سپاه اقدامی به شدت شنیع است رئیس رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی روز یکشنبه هشتم آبان در واکنش به دفن مخفیانه رضا حقیقت‌نژاد، خبرنگار رادیو فردا، توسط ماموران سپاه پاسداران، این اقدام را «شنیع» دانست. جیمی فلای در این زمینه گفت: «بی‌رحمی ظالمانه رژیم ایران در قبال رضا و خانواده او اقدامی به شدت شنیع است». او گفت که آن‌ها شایسته رفتاری بهتر بودند. من امیدوارم که به آرامش برسند. رادیو فردا روز یکشنبه مطلع شد که مأموران سپاه پاسداران نه تنها اجازه تشییع و تدفین به خانواده رضا حقیقت‌نژاد ندادند که آنان را از آخرین وداع با فرزند خود نیز محروم کردند و پیکرش را در منطقه‌ای دور از زادگاهش دفن کردند. این در حالی است که پیکر رضا حقیقت‌نژاد در پی صدور مجوز رسمی توسط سفارت جمهوری اسلامی در برلین، روز چهارم آبان به ایران و فرودگاه شیراز رسیده بود تا طبق قرار قبلی روز پنجم آبان در زادگاهش، دژکُرد در استان فارس، به خاک سپرده شود. اما مأموران سپاه پاسداران در فرودگاه شیراز پیکر او را از خانواده‌اش ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند..

رئیس رادیو اروپای آزاد: دفن مخفیانه رضا حقیقت‌نژاد توسط ماموران سپاه اقدامی به شدت شنیع است رضا حقیقت‌نژاد پس از حدود شش ماه دست‌وپنجه نرم‌کردن با بیماری سرطان، در بیمارستان شاریته برلین درگذشت

رئیس رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی روز یکشنبه هشتم آبان در واکنش به دفن مخفیانه رضا حقیقت‌نژاد، خبرنگار رادیو فردا، توسط ماموران سپاه پاسداران، این اقدام را «شنیع» دانست.

جیمی فلای در این زمینه گفت: «بی‌رحمی ظالمانه رژیم ایران در قبال رضا و خانواده او اقدامی به شدت شنیع است».

او گفت که آن‌ها شایسته رفتاری بهتر بودند. من امیدوارم که به آرامش برسند.

رادیو فردا روز یکشنبه مطلع شد که مأموران سپاه پاسداران نه تنها اجازه تشییع و تدفین به خانواده رضا حقیقت‌نژاد ندادند که آنان را از آخرین وداع با فرزند خود نیز محروم کردند و پیکرش را در منطقه‌ای دور از زادگاهش دفن کردند.

این در حالی است که پیکر رضا حقیقت‌نژاد در پی صدور مجوز رسمی توسط سفارت جمهوری اسلامی در برلین، روز چهارم آبان به ایران و فرودگاه شیراز رسیده بود تا طبق قرار قبلی روز پنجم آبان در زادگاهش، دژکُرد در استان فارس، به خاک سپرده شود.

اما مأموران سپاه پاسداران در فرودگاه شیراز پیکر او را از خانواده‌اش ربودند و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

رضا حقیقت‌نژاد پس از حدود شش ماه دست‌وپنجه نرم‌کردن با بیماری سرطان، بامداد روز ۲۵ مهر در بیمارستان شاریته برلین درگذشت.

Radio Eram

FREE
VIEW