رئیس بانک مرکزی از ادغام بانک‌های نیروهای مسلح خبر داد

رئیس بانک مرکزی روز دوشنبه از ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در یک بانک طی ده روز آینده خبر داد. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مهر اقتصاد و بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام خواهد شد و سه بانک دیگر نیروهای مسلح به تدریج به این روند می‌پیوندند. ادغام این بانک‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که وضعیت سیستم بانکی کشور به دلیل فساد، اعمال تحریم‌های ایالات متحده، و وضعیت بد اقتصادی با شرایط شکننده‌ای روبه‌روست و کارشناسان می‌گویند اکثر بانک‌های کشور در وضعیت ورشکستگی هستند اما دولت این مسئله را اعلام نمی‌کند.

رئیس بانک مرکزی روز دوشنبه از ادغام بانک‌های نیروهای مسلح در یک بانک طی ده روز آینده خبر داد. به گفته عبدالناصر همتی، بانک مهر اقتصاد و بانک حکمت ایرانیان در بانک سپه ادغام خواهد شد و سه بانک دیگر نیروهای مسلح به تدریج به این روند می‌پیوندند. ادغام این بانک‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که وضعیت سیستم بانکی کشور به دلیل فساد، اعمال تحریم‌های ایالات متحده، و وضعیت بد اقتصادی با شرایط شکننده‌ای روبه‌روست و کارشناسان می‌گویند اکثر بانک‌های کشور در وضعیت ورشکستگی هستند اما دولت این مسئله را اعلام نمی‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW