دیوار دفاعی ربات‌ها مقابل بازیکنان رئال مادرید!

بازیکنان اسپانیایی رئال مادرید از یک فناوری جدید و جالب استفاده می‌کنند که گویی از آینده آمده است. این فناوری یک دیوار دفاعی متحرک برای ضربه آزاد را شبیه‌سازی می‌کند.

بازیکنان اسپانیایی رئال مادرید از یک فناوری جدید و جالب استفاده می‌کنند که گویی از آینده آمده است. این فناوری یک دیوار دفاعی متحرک برای ضربه آزاد را شبیه‌سازی می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW