دیدگاه‌های متفاوت درباره حذف احتمالی ایران از جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲

بحث بر سر حذف احتمالی تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی توسط فیفا همچنان ادامه دارد. آیا خط‌خوردن این تیم به سود رژیم جمهوری اسلامی یا مخالفان آن خواهد بود؟راه‌اندازی کارزاری پیرامون درخواست از فدراسیون جهانی فوتبال "فیفا" بابت حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر توسط برخی از فعالان دفاع از حقوق بشر، توجه ویژه رسانه‌های بین‌المللی و ورزش‌دوستان ایران را به خود جلب کرده است. بیشتر بخوانید: درخواست اخراج ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل و جام جهانی قطر بر اساس این درخواست، نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی در مغایرت با ارزش‌ها و آرمان‌های اصلی فیفادر زمینه مقابله با تبعیض، خشونت، کشتار شهروندان و عدم رعایت احترام و برابری زن و مرد، قرار دارد. به این خاطر نیز عده‌ای از وکلای بین‌المللی با ارائه یک نامه رسمی به فیفا، خواستار "اخراج" تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی قطر شده‌اند. پیش از آن نیز یک گروه مدافع حقوق زنان، به خاطر جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی از فیفا خواسته بود که تیم ملی فوتبال ایران را از مسابقات جام جهانی ۲..

بحث بر سر حذف احتمالی تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی توسط فیفا همچنان ادامه دارد. آیا خط‌خوردن این تیم به سود رژیم جمهوری اسلامی یا مخالفان آن خواهد بود؟راه‌اندازی کارزاری پیرامون درخواست از فدراسیون جهانی فوتبال "فیفا" بابت حذف تیم ملی فوتبال ایران از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر توسط برخی از فعالان دفاع از حقوق بشر، توجه ویژه رسانه‌های بین‌المللی و ورزش‌دوستان ایران را به خود جلب کرده است. بیشتر بخوانید: درخواست اخراج ایران از کمیسیون زنان سازمان ملل و جام جهانی قطر بر اساس این درخواست، نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی در مغایرت با ارزش‌ها و آرمان‌های اصلی فیفادر زمینه مقابله با تبعیض، خشونت، کشتار شهروندان و عدم رعایت احترام و برابری زن و مرد، قرار دارد. به این خاطر نیز عده‌ای از وکلای بین‌المللی با ارائه یک نامه رسمی به فیفا، خواستار "اخراج" تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی قطر شده‌اند. پیش از آن نیز یک گروه مدافع حقوق زنان، به خاطر جلوگیری از حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی از فیفا خواسته بود که تیم ملی فوتبال ایران را از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر حذف کند. حال برخی از رسانه‌ها خبر داده‌اند که فدراسیون جهانی فوتبال درخواست ارائه شده برای تعلیق تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی را مورد بررسی قرار داده است. سه دیدگاه متفاوت درباره حذف تیم ملی ایران از جام جهانی آیا حذف احتمالی تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی، به نفع مخالفان حکومت جمهوری اسلامی یا به سود رژیم حاکم در ایران خواهد بود؟ در این زمینه سه دیدگاه متفاوت زیر ذره‌بین قرار گرفته است. بیشتر بخوانید: فاصله‌گیری هواداران از تیم ملی فوتبال ایران ترمیم‌پذیر است؟ به باور برخی ناظران، حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با توجه به شرایط بحرانی کنونی در کشور و سرکوب خشونت‌آمیز مردم توسط حکومت ایران در چارچوب اعتراضات گسترده مردمی علیه جمهوری اسلامی، قابل توجیه نخواهد بود. این گروه به این خاطر، موضع حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی را تنها گزینه مناسب می‌داند. گروه دیگری از ناظران نیز این دیدگاه را دارند که حضور ملی‌پوشان فوتبال ایران در عرصه رقابت‌های جام جهانی قطر، تریبون مهمی خواهد بود برای نمایش پشتیبانی و گسترش موج اعتراضی مردم علیه رژیم جمهوری اسلامی. أین دسته از شهروندان معتقداند که تیم ملی فوتبال ایران بایستی به این دلیل در جام جهانی به میدان برود و توجه ویژه صحنه بین‌المللی را به خود جلب کند. سرانجام عده‌ای نیز معتقد هستند که ورزش نباید تحت اقدامات سیاسی و غیر ورزشی قرار بگیرد. به این خاطر نیز این دسته از صاحب‌نظران کاملا مخالف حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی هستند . حال جامعه مدنی ایران و جهان با حساسیت ویژه‌‌ای به موضع و اعلام تصمیم فدراسیون جهانی فوتبال در مورد حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی، چشم دوخته‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW