دیده‌بان حقوق بشر «سرکوب وحشیانه» معترضان در سنندج را محکوم کرد

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دو ماه‌ گذشته از «نیروی مرگبار بیش از حد و غیرقانونی» علیه معترضان در سنندج استفاده کردند.

دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دو ماه‌ گذشته از «نیروی مرگبار بیش از حد و غیرقانونی» علیه معترضان در سنندج استفاده کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW