دیدار علی کریمی با رئیس‌جمهور آلمان؛ مصاحبه با علیرضا مرزبان

دیدار فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان با علی کریمی توجه‌ها را ب‍ه خود جلب کرده است. این دیدار چه تاثیری بر روی خیزش مردمی در ایران علیه جمهوری اسلامی خواهد داشت؟گفت‌وگوی فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان با علی کریمی‌ فوتبالیست‌ نام‌آشنای ایرانی که به یکی از چهره‌های خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده، توجه ویژه محافل مدنی ایران و آلمان را به خود جلب کرده است. کرستیان گاملین، سخنگوی ریاست جمهوری فدرال آلمان، پس از دیدار اشتاین‌مایر با کریمی خطاب به رهبران مذهبی و سیاسی در ایران گفت: «به اعمال خشونت علیه کودکان، زنان و مردانی که در خیابان‌ها مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، پایان دهید.» این دیدار فراتر از جوانب نمادین خود، چه تاثیری بر روی جنبش آزادی ایران خواهد داشت؟ در گفت‌و‌گو با علیرضا مرزبان، مربی فوتبال در آلمان و ایران، به بررسی جزئیات متفاوت این پرسش پرداخته‌ایم. او معتقد است که "جامعه جهانی، حرکت انقلابی مردم ایران را به رسمیت شناخته است." گفت‌و‌گو با علیرضا مرزبان را در اینجا بشنوید:

دیدار فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان با علی کریمی توجه‌ها را ب‍ه خود جلب کرده است. این دیدار چه تاثیری بر روی خیزش مردمی در ایران علیه جمهوری اسلامی خواهد داشت؟گفت‌وگوی فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهور آلمان با علی کریمی‌ فوتبالیست‌ نام‌آشنای ایرانی که به یکی از چهره‌های خیزش سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده، توجه ویژه محافل مدنی ایران و آلمان را به خود جلب کرده است. کرستیان گاملین، سخنگوی ریاست جمهوری فدرال آلمان، پس از دیدار اشتاین‌مایر با کریمی خطاب به رهبران مذهبی و سیاسی در ایران گفت: «به اعمال خشونت علیه کودکان، زنان و مردانی که در خیابان‌ها مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند، پایان دهید.» این دیدار فراتر از جوانب نمادین خود، چه تاثیری بر روی جنبش آزادی ایران خواهد داشت؟ در گفت‌و‌گو با علیرضا مرزبان، مربی فوتبال در آلمان و ایران، به بررسی جزئیات متفاوت این پرسش پرداخته‌ایم. او معتقد است که "جامعه جهانی، حرکت انقلابی مردم ایران را به رسمیت شناخته است." گفت‌و‌گو با علیرضا مرزبان را در اینجا بشنوید:

Radio Eram

FREE
VIEW