دکتر فاوچی در مصاحبه با صدای آمریکا: به تولید واکسن ویروس کرونا خوشبین هستم

بخش انگلیسی صدای آمریکا - آنتونی فاوچی، مدیر «انستیتو ملی آلرژی و بیماری های عفونی» در ایالات متحده نسبت به دستیابی به واکسن ویروس کرونا در زمان معقول ابراز خوشبینی کرد و همچنین گفت به تدریج، زندگی به روال گذشته برمی‌گردد. دکتر فاوچی در گفت‌وگویی با صدای آمریکا گفت:‌ «فقط یک شرکت مشغول ساخت واکسن ویروس کرونا نیست و چند شرکت در این حوزه فعالیت دارند.» او افزود: «دلیل خوشبینی من این است که نتایج آزمایش‌های دوره اول در انسان و حیوان امیدوارکننده بوده است.» مدیر انستیتو ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا در این مصاحبه که از راه دور انجام می‌شد، همچنین گفت: «به باور من تجربه‌ای که ما با این همه‌گیری ویرانگر داشته‌ایم موجب شده است که ما نسبت به امکان شیوع آسان و سریع عفونت‌های تنفسی بسیار آگاه‌تر از گذشته باشیم. ... من فکر می‌‌کنم که ما به تدریج - حتی شاید طی یکی دو سال - به روال عادی زندگی بازگردیم. و شاید روزی برسد که من و شما رودررو گفت‌و‌گو کنیم.»

بخش انگلیسی صدای آمریکا – آنتونی فاوچی، مدیر «انستیتو ملی آلرژی و بیماری های عفونی» در ایالات متحده نسبت به دستیابی به واکسن ویروس کرونا در زمان معقول ابراز خوشبینی کرد و همچنین گفت به تدریج، زندگی به روال گذشته برمی‌گردد.

دکتر فاوچی در گفت‌وگویی با صدای آمریکا گفت:‌ «فقط یک شرکت مشغول ساخت واکسن ویروس کرونا نیست و چند شرکت در این حوزه فعالیت دارند.»

او افزود: «دلیل خوشبینی من این است که نتایج آزمایش‌های دوره اول در انسان و حیوان امیدوارکننده بوده است.»

مدیر انستیتو ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا در این مصاحبه که از راه دور انجام می‌شد، همچنین گفت: «به باور من تجربه‌ای که ما با این همه‌گیری ویرانگر داشته‌ایم موجب شده است که ما نسبت به امکان شیوع آسان و سریع عفونت‌های تنفسی بسیار آگاه‌تر از گذشته باشیم. … من فکر می‌‌کنم که ما به تدریج – حتی شاید طی یکی دو سال – به روال عادی زندگی بازگردیم. و شاید روزی برسد که من و شما رودررو گفت‌و‌گو کنیم.»

Radio Eram

FREE
VIEW