دو سوم عملیات بازگرداندن مهاجران از آلمان عملی نشده است

عملیات بازگرداندن دو سوم از کسانی که در سال گذشته باید خاک آلمان را ترک می‌کردند، عملی نشده است. لغو شدن پروازها یا نیامدن افراد اخراجی به فرودگاه علت این امر بوده است. اپوزیسیون خواهان انسجام بیشتر دولت شده است.به گزارش دولت آلمان در سال گذشته ۱۲ هزار و ۹۴۵ مورد دیپورت انجام شده است. در مقابل تقریبا دو برابر این افراد یعنی ۲۳ هزار و ۳۳۷ نفر که باید خاک آلمان را ترک می‌کردند همچنان در این کشور هستند. این افراد کسانی هستند که تقاضای پناهندگی‌شان در آلمان رد شده و پس از طی مراحل قانونی حکم ترک این کشور را می‌گیرند. این آمار از سوی دولت آلمان و در پاسخ به فراکسیون اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی ارائه شده و در اختیار روزنامه "ولت ام زونتاگ" و خبرگزاری آلمان قرار گرفته است. دلایل شکست برنامه اخراج و بازگرداندن این افراد بیش از هرچیز لغو شدن پروازها یا غایب بودن فرد مهاجر در فرودگاه ذکر شده است. بیشتر بخوانید: توافق در اتحادیه اروپا بر سر تشدید سیاست‌های ‌پناهجویی در سال گذشته بنا بر آمار دولت آلمان ۵۱۴۹ نفر از آلمان بازگردانده شدند. اینها کسانی هستند که بلافاصله پس از ورود غیرقان..

عملیات بازگرداندن دو سوم از کسانی که در سال گذشته باید خاک آلمان را ترک می‌کردند، عملی نشده است. لغو شدن پروازها یا نیامدن افراد اخراجی به فرودگاه علت این امر بوده است. اپوزیسیون خواهان انسجام بیشتر دولت شده است.به گزارش دولت آلمان در سال گذشته ۱۲ هزار و ۹۴۵ مورد دیپورت انجام شده است. در مقابل تقریبا دو برابر این افراد یعنی ۲۳ هزار و ۳۳۷ نفر که باید خاک آلمان را ترک می‌کردند همچنان در این کشور هستند. این افراد کسانی هستند که تقاضای پناهندگی‌شان در آلمان رد شده و پس از طی مراحل قانونی حکم ترک این کشور را می‌گیرند. این آمار از سوی دولت آلمان و در پاسخ به فراکسیون اتحاد دو حزب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی ارائه شده و در اختیار روزنامه "ولت ام زونتاگ" و خبرگزاری آلمان قرار گرفته است. دلایل شکست برنامه اخراج و بازگرداندن این افراد بیش از هرچیز لغو شدن پروازها یا غایب بودن فرد مهاجر در فرودگاه ذکر شده است. بیشتر بخوانید: توافق در اتحادیه اروپا بر سر تشدید سیاست‌های ‌پناهجویی در سال گذشته بنا بر آمار دولت آلمان ۵۱۴۹ نفر از آلمان بازگردانده شدند. اینها کسانی هستند که بلافاصله پس از ورود غیرقانونی به آلمان به کشورهایی که از آنجا آمده‌اند و یا سایر کشورهای اروپایی که مسئولیتی در پرونده آنها دارند، بازگردانده می‌شوند. این تعداد به اضافه تعدادی که پس از رد شدن تقاضای پناهندگی‌شان و طی مراحل قانونی دیپورت می‌شوند، مجموعا ۱۸ هزار و ۹۴ نفر را شامل می‌شود. بیشتر بخوانید: با ادامه اعتراضات سنای برلین دیپورت ایرانیان را متوقف کرد انتقاد اپوزیسیون سخنگوی سیاست داخلی اتحاد احزاب مسیحی در پارلمان آلمان به ولت‌ام‌زونتاگ گفته است: «آلمان در سخت‌ترین بحران مهاجرت از سال ۲۰۱۶ تا کنون قرار دارد. به همین دلیل یک سیاست موفق بازگرداندن مهاجران باید در اولویت دولت باشد.» بیشتر بخوانید: کمیسیون اروپا درصدد محدودسازی مهاجرت غیرقانونی است الکساندر تروم از حزب دموکرات مسیحی، دولت ائتلافی آلمان را به دلیل اجرا نکردن "سیاست تهاجمی بازگشت" مورد انتقاد قرار داد. او می‌گوید: «این بدان معناست که هرکس که به سوی ما می‌آید، می‌تواند اینجا بماند. ما سیاست تهاجمی بازگشت را برای این شروع کردیم که دیپورت‌ها مشخص‌تر و دقیق‌تر اجرا شوند، به خصوص بازگرداندن کسانی که مرتکب جرم شده و خطرناک تشخیص داده شده‌اند.» بنا بر آمار مرکز ثبت خارجی‌ها تا تاریخ ۳۱ دسامبر سال گذشته، ۳۰۴ هزار و ۳۰۸ نفر قانونا موظف به خروج از آلمان هستند. از این میان ۲۴۸ هزار و ۱۴۵ نفر اقامت دولدونگ (تحمل‌شده) دارند.

Radio Eram

FREE
VIEW