«دویار» منتشر شد/ دوتارنواز ترجیح داد کتابش را در آسمان‌ها بخواند

تهران- ایرنا- نویسنده کتاب «دویار» با اعلام خبر انتشار این کتاب گفت: منظور از دویار، عثمان و دوتارِ بی‌قرارِ اوست که ۷۰سال در خواف، وِلوِله به‌پا کردند، می‌خواستم کتاب به عُمرِ عُثمان قد دهد و خودم آن‌ را برایش ببرم تا ذوق‌اش را ببینم اما دوتارنواز ترجیح‌ داد کتابش را در آسمان‌ها بخواند.

تهران- ایرنا- نویسنده کتاب «دویار» با اعلام خبر انتشار این کتاب گفت: منظور از دویار، عثمان و دوتارِ بی‌قرارِ اوست که ۷۰سال در خواف، وِلوِله به‌پا کردند، می‌خواستم کتاب به عُمرِ عُثمان قد دهد و خودم آن‌ را برایش ببرم تا ذوق‌اش را ببینم اما دوتارنواز ترجیح‌ داد کتابش را در آسمان‌ها بخواند.

Radio Eram

FREE
VIEW